Gradering: Barn

Graderingsregler – Kyugrader (Barn)
Vitt bälte med gult streck 8 kyu Grundkombinationer 1-3
Gult bälte 7 kyu Grundkombinationer 4 & 5
Kihon Ippon Kumite 1 & 2
Kata – Shiho Sanshiki
Vitt bälte med orange streck 6 Kyu B Kihon Ippon Kumite 3 & 4
Kata – Pinan Nidan
Orange bälte 6 Kyu Kihon Ippon Kumite 5
Fighting kombination 1
Kata – Roppo Hijiate
Vitt bälte med grönt streck 5 Kyu B Fighting kombination 2
Kata – Pinan Shodan
Grönt bälte 5 Kyu Fighting kombination 3
Kata – Sanchin
Jiyu Kumite (Sparring mot partner)
Vitt bälte med blått streck 4 Kyu B Fighting kombination 4
Kata – Pinan Sandan
Jiyu Kumite
Blått bälte 4 Kyu Fighting kombination 5
Kata – Tencho
Jiyu Kumite
Vitt bälte med brunt streck 3 Kyu B Fighting kombination 6
Kata – Pinin Yondan
Jiyu Kumite
Brunt bälte 3 Kyu Fighting kombination 7 & 8
Kata – Naihanchin Shodan
Jiyu Kumite
Från 2 Kyu och uppåt gäller samma graderingsregler som för vuxna.