Om Kofukan

Kofukan International är en medlemsorganisation i organisationen Shukokai. Shukokai är en paraplyorganisation för olika Shito-Ryu fraktioner, grundad av Soke Tani Chojiro (1921 – 1998). Grunden till dagens Kofukan International byggdes av Sensei Suzuki Yasuhiro, som bodde i Europa mellan 1969 och 1980, men nu bor i Japan. Två av Sensei Suzuki assisterande instruktörer, Shihan Omi, Naoki och Shian Tomiyama, Keiji, är nu chefsinstruktörer inom Kofukan International med hjälp av europeiska instruktörer.

Shian Omi och Tomiyama är båda direkta studenter till Soke Tani från den tiden då de studerade på Doshisha Universitet. Samma universitet där Master Mabuni en gång instruerade.

Shinan Omi och Tomiyama kom till Europa 1972 efter en förfråga från Soke Tani, för att assistera Sensei Suzuki. Shinan Omi bor nu i Frankike och Shinan Tomiyama i England.

Kofukan är en europabaserad organisation som snabbt expanderar runt jorden, med en officiell länk till Japan. Vi besöker och får besök från Japan regelbundet. Varje år hålls nationella och internationella mästerskapstävlingar och läger i olika länder.

Shihan Keiji TomiyamaShihan Keiji Tomiyama 7 Dan

Shihan Naoki Omi, 7 DanShihan Naoki Omi, 7 Dan

Vad betyder Kofukans logga?

Kofukans loggaKofukans logga

Kofukans logo består av tre svärd och en cirkel. Svärd har en speciell mening i det japanska samhället och för det japanska folket. Samuraiens svärd representerar själslig renhet. Dess spegelblanka yta speglar ens svaga vilja och orena tankar och dess rakbladsvassa egg skär bort dessa. Många Shinto tempel har svärd bland sina skatter.

De tre svärden i logon representerar ”Shin” – vilja, ”Gi” – teknik och ”Tai” – kropp. Dessa är de tre viktiga syftena med martial art träning. Genom övning ska utövaren utveckla en stark kropp, korrekta tekniker och bra attityder och förhoppningsvis uppnå en hög mental nivå. Cirkeln representerar harmoni och perfektion. De tre aspekterna ska utmynna i harmoni och perfektion. I loggon förenar harmonis cirkel dessa tre principer.

Organisationens struktur:

Soke (Head of the Style): Master Chojiro Tani
Honorary Chaiman: Sensei Yoshimichi Shimizu
Adviser: Sensei Yasuhiro Suzuki
President: Keiji Tomiyama
Chief Executive: Naoki Omi
Joint Chief Instructors: Keiji Tomiyama, Naoki Omi
Executive Comittee: Keiji Tomiyama, Naoki Omi, Dick Schörling (Sweden), Geir Henriksen (Norway), Anton Marusa (Slovenia)
Technical Committee: Keiji Tomiyama, Naoki Omi, James Todd (England), Didier Couet (France)
Secretary: Sally Tomiyama